Velux logo

Vloženie novej stavby

Architekti a projektanti, ktorí sú autormi realizovanej stavby so strešnými oknami VELUX, môžu stránku rozšíriť o svoj projekt. Pre vloženie projektu postupujte podľa následujúcich inštrukcií:

Pre vloženie stavby vyberte fotku zo svojho počítača a po jej nahratí vyplňte formulár Parametry stavby. Hvezdičkou sú označené povinné položky.

Vložiť môžete až 5 stavieb. Po jejich schválení správcom stránok sa satvby začnú zobrazovať medzi referenciami.

Vyberte fotografie k nahrátiu

Počet nahratých fotografií/PDF: 0

Pozn.: Nahrávajte len jednostránkové PDF. Ak nahrajete PDF, bude vidieť iba prvá stránka.
Maximálna veľkosť nahrávaného súboru je 8MB.
Formulár pre nahrávanie viacerých súborov sa nahráva.
Formulár pre nahrávanie viacerých súborov sa nahráva veľmi dlho. Pravdepodobne došlo k chybe.
Pre nahrávanie viacerých súborov naraz je potrebné mať nainštalovaný FlashPlayer od firmy Adobe.

Najskôr nahrajte fotografie. Po nahratí fotografií budete môcť vložiť základné informácie o stavbe.

Parametry stavby
Stručné zhrnutie jednou vetou

Vložením projektu do databázy prehlasujete, že ste jeho autorom a udeľujete spoločnosti VELUX SLOVENSKO spol. s r. o. súhlas so zverejnením projektu na webových stránkach spoločnosti. Každý autor má možnosť vložiť 5 stavieb. Stavby budú zobrazené po schválení administrátorom.