Velux logo

Rodinný dom - Vila "Devín II"

Autor: Ľubomír Závodný, Jana Švecková, Peter Vodrážka Miesto: Bratislava - Devín, Slovensko Fotograf: Prof. Ľubo Stacho
Rodinný dom - Vila

Rodinný dom sa nachádza v krásnom prostredí Devína. Riešenie konceptu rešpektuje historické prostredie a prirodzene vychádza z urbanizmu daného miesta. Pôvab celého projektu spočíva nielen v nenásilnom začlenení do pôvodnej štruktúry zástavby, ale aj v spojení histórie a modernej novostavby. Základné hmotové stvárnenie predstavuje zviazanie troch hmôt - pôvodný prízemný dom so sedlovou strechou a novo pristavené pavilónové krídla, ktoré jasne demonštrujú vstup novodobej architektúry do daného prostredia. Ak je pôvodný objekt  situovaný smerom do ulice s cieľom čo najmenej narušovať svojím architektonickým stvárnením charakteristiku okolitého prostredia a susediacich objektov, potom dve priečne prízemné hmoty sa majú vymykať z jednoduchej pôdorysnej osnovy. Týmto riešením sa akcentuje novodobá situácia v tejto krajine, v ktorej doteraz nestál žiadny objekt. Veľmi dôležitým priestorovým prvkom celej hmotovo priestorovej skladby je átrium - patio, ktoré zvyšuje atraktivitu a intimitu vnútorných priestorov, a zároveň umožňuje prienik osvetlenia a oslnenia z východnej strany.

Fotografie stavby

Rodinný dom - Vila Rodinný dom - Vila Rodinný dom - Vila Rodinný dom - Vila Rodinný dom - Vila Rodinný dom - Vila Rodinný dom - Vila Rodinný dom - Vila Rodinný dom - Vila Rodinný dom - Vila Rodinný dom - Vila Rodinný dom - Vila Rodinný dom - Vila Rodinný dom - Vila Rodinný dom - Vila Rodinný dom - Vila Rodinný dom - Vila Rodinný dom - Vila