Velux logo

Model Home 2020 - Zelený maják

Autor: Christensen & Co Architects Miesto: Nørrebro, Kodaň, Dánsko Fotograf: Adam Mørk
Model Home 2020 - Zelený maják

Zelený maják je v poradí druhým experimentom projektu VELUX Model Home 2020. Je to prvá verejná budova bez emisií v Dánsku, ktorá maximálne využíva slnečnú energiu. Zelená kruhová stavba postavená v aktívnom štandarde má rozlohu 950 m2. Budova slúži študentom Fakulty prírodných vied Kodaňskej univerzity ako študijné oddelenie a zázemie pre rôzne študentské či vedecké spolky a organizácie. Stavba je zaujímavá netradičným tvarom valca, na ktorého pultovej streche sú umiestnené strešné okná a solárne systémy. Potreba energie Zeleného majáka sa pokrýva z obnoviteľných zdrojov.

Budova zaliata denným svetlom

Slnko je pre Zelený maják dôležitým faktorom nielen pri výrobe energie, ale významne ovplyvňuje aj kvalitu vnútorného prostredia budovy. Zámerom architektonického návrhu bolo vpustiť do budovy čo najviac denného svetla a čerstvého vzduchu, ktoré majú významný vplyv na zdravie, duševnú pohodu, pracovnú výkonnosť i učenie. Do kruhovej stavby sa svetlo privádza veľkým počtom strešných okien osadených v pultovej streche. Strešné okná VELUX vytvárajú vnútorné prostredie intenzívne zaliate denným svetlom. Zároveň umožňujú prirodzenú ventiláciu a odvetrávanie zahriateho vzduchu z vnútorného priestoru.

Sledovanie dráhy slnka

Kruhový tvar budovy bol navrhnutý tak, aby budova mala minimálne tepelné straty a ideálne využívala denné svetlo. Tvar budovy zodpovedá dráhe slnka na oblohe, a tým pádom i pohybu svetla počas dňa. Preto vo vnútri budovy je samotné svetlo a svet vonku vnímané omnoho rozmanitejšie. Tretie podlažie je navrhnuté ako zóna určená na odpočinok a diskusné stretnutia. Tu si môžu študenti i návštevníci užiť pravý „slnečný kúpeľ“. Aj farebnosť interiéru sa zvolila s ohľadom na čo najvýraznejší odraz denného svetla do interiéru.

 

Fotografie stavby

Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják Model Home 2020 - Zelený maják