Velux logo

Model Home 2020- Dom pre život

Autor: Aart Architects, Technická Univerzita Aarhus Miesto: Aarhus, Dánsko Fotograf: Adam Mørk
Model Home 2020- Dom pre život

Dom pre život je výsledkom medziodborového projektu, ktorý spája požiadavky na energetickú efektivitu, pohodlie a vizuálny dojem do holistického celku tak, aby sa tieto parametre vzájomne dopĺňali a maximálne zvyšovali kvalitu života v budovách i v okolí. Vzhľad a celkový dojem z tohto experimentálneho domu je klasickým stvárnením ľudského obydlia, ktoré dokáže generovať energiu na svoju prevádzku z obnoviteľných zdrojov a tvorí súzvuk s okolitým prostredím i s obyvateľmi vo vnútri. Dôraz sa kladie na vytvorenie priestoru na rôzne aktivity na flexibilitu pri maximálnom využití potenciálu solárnej energie a na minimálne emisie CO2 v celom životnom cykle budovy. Denné svetlo je z hľadiska zdravia a duševnej pohody obyvateľov domu optimálne využité. Zároveň sa minimalizuje potreba umelého svetla cez deň. Plocha okien zodpovedá 40 % podlahovej plochy (na rozdiel od bežných 20–25 %). Každá miestnosť má okná orientované minimálne na dve svetové strany, aby i v letných mesiacoch, kedy sú južné okná zatienené, prichádzalo do interiéru dostatok rozptýleného denného svetla. Aktívna fasáda domu reguluje príjem svetla i tepla. Elektronický riadiaci systém napomáha zaistiť optimálne vnútorné prostredie a minimalizuje energetickú spotrebu. V Dome pre život je výborne zaistená stála výmena čerstvého vzduchu hybridným systémom ventilácie. Tento dom ukazuje, ako sa dá dosiahnuť splnenie požiadavky energetickej efektivity bez toho, aby sme obmedzili nároky na zdravé vnútorné prostredie a každodenný život obyvateľov. Experiment teraz prechádza druhým rokom monitorovania. Viac o projekte na www.aktivny-dom.sk

Fotografie stavby

Model Home 2020- Dom pre život Model Home 2020- Dom pre život Model Home 2020- Dom pre život Model Home 2020- Dom pre život Model Home 2020- Dom pre život Model Home 2020- Dom pre život Model Home 2020- Dom pre život